Category Archives: Travel Packages – Offer for individual peoples

Indywidualnie w Południowym Yorkshire (Kraina Robin Hooda)

Program

ImagePrzylot na lotnisko w Doncaster, wypożycz: samochód, motor lub rower, podróżuj i zwiedzaj według zaproponowanych punktów. Zapewniamy noclegi w hotelach, pensjonatach lub domach prywatnych. Wyślij zapytanie na adres: narvia.info@gmail.com . Napisz Swoją opowieść o poszukiwaniu krainy Narni…

http://www.narvia.info@gmail.com

Advertisements

The Narvia Land

The effort put in the development of “Chronicles of Narvia”, the first network tourism product in Poland, has been appreciated by the Polish Tourism Organization, which granted “The Chronicles of Narvia” with a certificate of the Best Tourism Product of 2011. The certificate is a recommendation and a guarantee that you can spend your leisure time in Poland in a special way. It is also a reward for the effort of all entities involved in the development of inbound tourism for individuals in
North-Eastern Poland.
However, there would not be such a distinction if “The Chronicles of Narvia” were not trusted by the Mazovian Regional Tourism organization, which has not only undertaken to cooperate for the development of the “Chronicles of Narwia”, but also granted
this product with the Certificate for the Best Tourism Product of the Mazovian Voivodeship 2011. Without it, the prize of the Polish Tourism Organization would not have been awarded.

However, there would not be such a distinction if “The Chronicles of Narvia” were not trusted by the Mazovian Regional Tourism Organization, which has not only undertaken to cooperate for the development of the “Chronicles of Narwia”, but also granted
this product with the Certificate for the Best Tourism Product of the Mazovian Voivodeship 2011. Without it, the prize of the Polish Tourism Organization would not have been awarded.Image

Video

Gondolą po Narwi

Rejsy przyrodnicze w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi…

Narvia Centrum Informacji Turystycznej w UK

Image

 

Narvia Tourist Info Centre jest polsko-angielską placówką informacji turystycznej. Nazwa wywodzi się od rzeki Narew (Narev eng.) rozlewającej się w północno-wschodniej Polsce. Rozlewiska Narwi i bogactwo parków krajobrazowych i narodowych regionu stały się inspiracją do nawiązania do mitycznej krainy Narni doskonale zobrazowanej w książkach i filmie „Opowieści z Narni”.

 Tak powstały „Opowieści z Narwi” i kraina NARWIA (Podlasie, Mazury, Kurpie, Mazowsze, Suwalszczyzna, Pogranicze Litewskie) – to produkt turystyczny, którego ideą było udostępnienie tych obszarów dla aktywnych turystów indywidualnych.

 Po latach „Opowieści z Narwi” zjednoczyły branżę turystyczną z regionu transgranicznego (Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina) w Partnerstwie Dorzecza Narwi (2008 Nowogród Łomżyński), którego liderem i twórcą jest p. Mariusz Staniurski, ówczesny Prezes LOT Ziemia Łomżyńska i właściciel biura podróży turlomza.pl, które utworzyło pierwsze Centrum Informacji Turystycznej Narwia.pl koordynujące Dostawców Atrakcji z krainy Narwi. „Opowieści z Narwi” to także nowy model współpracy sieciowej, czyli polskiego networkingu firm turystycznych, oparty na sieci informacji turystycznej i systemie prowizji.

 Angielska placówka Narvia Tourist Info Centre powstaje w efekcie wdrażania Planu Rozwoju Eksportu Opowieści z Narwi na rynki zagraniczne (2012-16 Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja, Dania, Chiny). Szybka penetracja rynku angielskiego pokazała, że w UK również istnieje potrzeba współdziałania Dostawców Atrakcji w zakresie obniżenia ceny i zwiększenia dostępności atrakcji dla średnio zamożnego klienta…

The Chronicles of Narvia i UK

Image

Narvia Tourist Info Centre is a Polish-English tourist information post. The name derives from the Narev river (Narew pl.) in north-eastern Poland. Backwaters of Narev and richness of landscape and national landscape parks of the region became the inspiration for the allusions to the fairy tale land of NARNIA, perfectly imaged in the books and the film “The Chronicles of Narnia”.

 

This is how “The Chronicles of Narvia” and NARVIA land came into existence (divided into small geographical and cultural lands: Podlasie, Masuria, Kurpie, Mazovia, Lithuanian Borderland). It is a tourist product, aim of which was to enable these areas for active individuals.

 Years after, “The Chronicles of Narvia” united the tourism industry of the cross-border region (Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine) in the Narev River Basin Partnership (established in 2008 in Novgorod city), whose leader and founder was Mr. Mariusz Staniurski, then-The Chairman of local tourist organization of Lomza Land and owner of a creative travel agency turlomza.pl.

 

Turlomza.pl created in Lomza, 2008, the first tourist information centre, Narwia.pl, coordinating Suppliers of Attrctions from the land of the Narev. “The Chronicles of Narvia” is a new model of networking of Polish tourism companies, based on a network of tourist information and system of commission created by Mariusz Staniurski.

 English post, Narvia Tourist Info Centre, is formed as a result of the implementation of the Export Development Plan “The Chronicles of Narvia” to the foreign markets. Quick study of the English market shows that in the UK there is also a need to coordinate Suppliers of Attractions in terms of lowering prices and increasing the availability of activities for the moderately wealthy client…

Image