Stop dyskryminacji Polaków

IMG_9056

W sobotę 25 kwietnia 2015 w Sheffield w restauracji Mniam Mniam miało miejsce spotkanie przedstawicieli regionalnych mediów i organizacji społecznych, którzy są przeciwni dyskryminacji Polaków na wyspach. Na zew Yorkshire Tourist Organization  (Rotherham) przy współudziale White Eagle Association (Sheffield) zebrała się grupa 14 uczestników, którzy podjęli współpracę w zakresie konsolidacji mediów polonijnych i przeciwdziałania dyskryminacji Polaków na wyspach.

‘Łączy nas emigracja, bo  każdy z nas jest emigrantem’ – mówił inicjator spotkania p. Mariusz Staniurski z YTO Rotherham.

‘Polonia w Sheffield powinna mieć dom, bazę, gdzie może się gromadzić, rozwijać wolontariat o polski biznes’ – dodał Karol Balicki (WEA Sheffield)

‘Polacy i my wszyscy emigrancji musimy miec reprezentację w samorządzie i parlamencie. Powinna powstać Partia Imigracyjna’ – postulował Marian Łukasik (Polscott24 Aberdeen)

‘Chcemy zatrzymać proces wynaradawiania Polaków’ – mówi Marcin Stanisławski lider stowarzyszenia Patriea Fidelis (Leeds)

‘Z chęcią się włączę we współpracę’ – popiera Sławomir Parabucki redaktor Barnsley.co

‘Najbardziej palącym problemem jest zabieranie polskich dzieci w UK’ – podkreślał Mariusz Szumiłło, który choć osobiście nie był na spotkaniu, pierwszy podjął współpracę.

Uczestnicy spotkania: przedsiębiorcy i liderzy środowisk społecznych zamierzają utworzyć grupę partnerską a następnie Polski Klaster Medialny na wyspach, by wzmocnić polskie media i chronić imigrantów przed atakami agresji oraz pomagać w zwalczaniu przedstępczości. Ponadto organizacje rozwijają wolontariat pomagając imigrantom w rozwoju i wspierają polską przedsiębiorczość, dlatego podejmą współpracę przy organizacji  eventów, jak np. European Business Festival Sheffield 2016.

Uczestnicy spotkania:

Media:
www.sheffield24.co.uk 
www.barnsley.co
www.rotherh24.pl 
www.narviainfo.wordpress.com
www.acupofyorkshire.pl
www.polscott24.com

Charity:
http://www.yto.org.uk
www.whiteeagle.co.uk
www.patriaefidelis.pl

Linki:

www.yorkshireexpo.com
www.yi-texpo.biz

Program spotkania i tematy:

https://www.eventbrite.co.uk/e/polish-media-group-north-lunch-workshop-tickets-16591325100

IMG_9043   IMG_9042

IMG_9034

IMG_9033

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s